Our Service 服务

Van Service

 

Re Farm now has a feeder van for 9 passengers ready to fetch you from the selected locations. Drop off and pick up services both are available. Only RM15.00 per trip!

Pick up and drop off locations are as below:

  1. Main gate of UTAR
  2. Mambang Diawan’s bus stop in front of the police station
  3. Temoh Shell Station
  4. Kampar Bus Station
  5. Kampar Train Station

Contact us now if you need transportation. Office number: 012-5026115 (please call within office hour 9am-6pm)

Kini Re Farm mempunyai van untuk 9 penumpang bersedia untuk menjemput anda dari lokasi-lokasi terpilih. Perkhidmatan mengambil dan menurunkan tetamu kami disediakan. Hanya RM15 setiap perjalanan!Lokasi mengambil dan menurunkan kami adalah seperti di bawah:

  1. Pintu utama UTAR
  2. Perhentian bas Mambang Diawan di hadapan balai polis
  3. Stesen minyak Shell Temoh
  4. Stesen Bas Kampar
  5. Stesen Kereta Api Kampar

Hubungi kami sekarang jika anda memerlukan pengangkutan. Nombor telefon pejabat: 012-5026115 (sila hubungi pada waktu pejabat 9:00-6:00)

accomodation

accomodation

menu

Menu

location

location
Rabbit